Contributie

Hieronder vind je de contributie per 1 januari 2019. Contributie is gebaseerd op de totale loonsom van het laatste boekjaar. Mocht je loonsom niet correct zijn, neem dan contact op.

Loonsom

2019

 

2018

Aspirant-lid (SVO-leerling)

€ 79,21

 

€ 77,66

Aspirant-lid

€ 249,50

 

€ 244,61

Seniorlid

€ 45,41

 

€ 44,52

0 - 25.000

€ 249,50

 

€ 244,61

25.000 - 50.000

€ 332,67

 

€ 326,15

50.000 - 75.000

€ 415,85

 

€ 407,69

75.000 - 100.000

€ 499,02

 

€ 489,23

100.000 - 125.000

€ 609,91

 

€ 597,95

125.000 - 250.000

€ 776,24

 

€ 761,02

250.000 - 500.000

€ 998,02

 

€ 978,45

500.000 - 1.000.000

€ 1.330,70

 

€ 1.304,61

1.000.000 en hoger

€ 1.663,37

 

€ 1.630,76

 

Op de contributiefactuur vind je naast bovengenoemde contributie, ook deze twee posten:

Lidmaatschap MKB-Nederland* € 114,55
Bijdrage t.b.v. structuuronderzoeken ** € 40,00

* Op de contributienota van de KNS is een bedrag opgenomen van € 114,55 excl. btw inzake de kosten voor het lidmaatschap van de koepelorganisatie MKB-Nederland. Voor het MKB-lidmaatschap hebben de leden van de KNS collectief gekozen.

** Door het opheffen van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel en Hoofdbedrijfschap Ambachten, betalen leden een bedrag van € 40,00 waarmee structuuronderzoeken worden gefinancierd. Deze onderzoeken werden voorheen door de hoofdbedrijfschappen gefinancierd. KNS-leden hebben hier collectief voor gekozen.

MKB-Nederland

Door het lidmaatschap van MKB-Nederland krijgt ieder lid van de KNS de beschikking over een extra grote hoeveelheid kennis over onderwerpen die rechtstreeks betrekking hebben op het midden- en kleinbedrijf.

Meer informatie